Certyfikaty poświadczające wysoką jakość i spełnianie europejskich norm przez nasze produkty.


Certyfikat na znaki drogowe

wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie w 2014 roku

nr 2219-CPR-0004

potwierdzający spełnianie przez nasze znaki drogowe i tablice normy EN 12899-1:2007 Stałe pionowe znaki drogowe – część 1: Znaki stałe


Certyfikat na barierki U-12a i U-12b- ogrodzenia segmentowe, łańcuchowe, stalowe

Krajowa Ocena Techniczna OT-2018/0109 wydanie 1

wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie w 2018 roku

potwierdzająca pozytywną ocenę techniczną ogrodzeń U-12a z rur i kształtowników oraz U-12b wykonywanych w naszej firmie

ważna do 2023 roku


Certyfikat na słupki blokujące – blokady parkingowe

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2019/0392 wydanie 1

wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie w 2019 roku

potwierdzająca pozytywną ocenę techniczną słupków blokujących i parkingowych wykonywanych w naszej firmie

ważna do 2024 roku