Wykonywanie oznakowania poziomego
(usługa malowania jezdni i parkingów).

Wykonujemy oznakowanie poziome, m.in.:

  • Malowanie kopert na parkingach, oznaczanie miejsc parkingowych oraz wydzielonych stanowisk parkingowych (np. dla osób niepełnosprawnych, dla rodzin)
  • Pełne oznakowanie parkingów podziemnych, stanowisk parkingowych, dróg dojazdowych
  • Oznakowanie ścieżek rowerowych i ich skrzyżowań z ciągami pieszymi
  • Malowanie przejść dla pieszych (tzw. zebry),
  • Znakowanie dróg, jezdni, stref ruchu, osiedli oraz wewnętrznych terenów firmy

Malowanie jezdni i parkingów jest możliwe w technologii cienko- i grubowarstwowej, a także z wykorzystaniem mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych – więcej >>>.

Oznakowanie poziome wykonywane jest przez wykwalifikowaną ekipę, posiadającą wszystkie wymagane uprawnienia ( w tym również uprawnienia do kierowania ruchem). Realizacja usług oznakowania poziomego jest możliwa jedynie w okresie letnim.


Szukasz czegoś innego?