Możliwość zakupu lub wypożyczenia

Produkujemy znaki drogowe oraz tablice i tabliczki, wszystkich typów i wymiarów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Wszystkie znaki i tablice są wykonywane na zamówienie w wybranej wielkości oraz z wybranej folii.

Produkujemy znaki drogowe na blachach stalowych, ocynkowanych oraz aluminiowych. Możliwe jest zamówienie tarczy znaku w trzech wersjach:

  • płaskiej
  • zaginanej na całym obwodzie
  • w ramce aluminiowej lub stalowej

Lica znaków wykonujemy z folii odblaskowych typu I lub II. Tabliczki informacyjne, nie opisane w Rozporządzeniu mogą być wykonane również z folii nieodblaskowej pokrytej laminatem.

Treść znaków drogowych nanoszona jest metodą sitodruku lub wyklejana.


Tablice drogowe

Jesteśmy producentem tablic drogowych w różnych wymiarach i typach, odblaskowych lub nieodblaskowych. Wszystkie produkowane przez nas tablice są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Wykonujemy oznakowanie stałe i tymczasowe – na czas robót lub remontów. Przygotowujemy projekty tablic zgodnie z wytycznymi klienta i dostarczonymi specyfikacjami / Rozporządzeniem lub proponujemy własne projekty, gdy takich wytycznych brak.

Zajmujemy się również montażem zakupionych u nas znaków i tablic drogowych wraz z projektowaniem i wykonywaniem konstrukcji wsporczych.


Uchwyty uniwersalne

do znaków drogowych i tablic

Oferujemy również uchwyty uniwersalne do montowania znaków i tablic na słupkach


Szukasz czegoś innego?