2003

 • Wykonanie projektu i oznakowanie Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce
 • Oznakowanie pionowe i poziome Międzynarodowego Drogowego Przejścia Granicznego w Kuźnicy

2004

 • System Identyfikacji Atrakcji Turystycznych IDENTUR – Kontrakt Wojewódzki
 • Oznakowanie drogi krajowej nr 7 (odcinek Skomielna) i nr 49 Nowy Targ – Jurgów
 • Oznakowania ul. Galicyjskiej i Galerii Kazimierz w Krakowie oraz ul. Osobowickiej we Wrocławiu,
 • Oznakowanie turystyczne współfinansowane z programu SAPARD,
 • Kompleksowe oznakowanie Bursztynowego Szlaku Rowerowego Kraków – Wiedeń (odcinek polski) i szlaków rowerowych w obrębie Nowej Huty.

2005

 • Kompleksowa wymiana oznakowania pionowego dróg Krynica – Piwniczna, Stary Sącz – Nowy Targ
 • Montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu przy głównym ciągu komunikacyjnym miasta Staszowa – Fundusz Ministerstwa Transportu na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa
 • Projekt, oznakowanie pionowe oraz poziome (grubo- i cienkowarstwowe) zakładu Kimberly – Clark
 • Oznakowanie pionowe dla modernizowanych ciągów w Krakowie – Ronda Kocmyrzowskiego, ul. Brożka, ul. Na Zjeździe

2006

 • Oznakowania dróg krajowych nr 7, 79, 94, rejon Kraków
 • Dostawa i montaż barier zabezpieczających U-12 na budowie drogi Kraków – Zakopane (tzw. „zakopianki”) na odcinku Myślenice – Pcim,
 • Projekt i dostawa oznakowania turystycznego województwa pomorskiego,
 • Projekt oznakowania turystycznego województwa śląskiego,
 • Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w miejscowościach Krzeszowice, Zabierzów, Skawina, Trzebinia oraz powiatów: krakowskiego, miechowskiego i wielickiego

2007

 • Oznakowanie pionowe i poziome drogi krajowej nr 7 na odcinku Kraków – Michałowice,
 • Wykonanie i dostawa oznakowania pionowego dla powiatu skierniewickiego, kłodzkiego i Kutna,
 • Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w miejscowościach Krzeszowice, Zabierzów, Skawina, Chrzanów oraz powiatów: krakowskiego, miechowskiego i wielickiego
 • Oznakowanie pionowe modernizowanych ciągów w Krakowie – ul. Konopnickiej, Rondo POLSAD, ul. Powstańców, Bora – Komorowskiego
 • Dostawa znaków do kompleksowej wymiany oznakowania pionowego Al. Trzech Wieszczów i ciągu Kocmyrzowska – Al. Pokoju

2008

 • Dostawa i montaż tablic z nazwami ulic miasta – Kraków
 • Oznakowanie pionowe modernizowanego odcinka drogi krajowej 94 Olkusz – granica woj. małopolskiego
 • Dostawa oznakowania pionowego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 • Wykonanie i dostawa pionowych znaków drogowych na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe na terenie miasta Krakowa
 • Wykonanie i dostawa oznakowania na Szlak Architektury Drewnianej

2009

 • Dostawa i montaż tablic z nazwami ulic m-ta Krakowa (kontynuacja z 2008 roku)
 • Kompleksowa wymiana oznakowania pionowego drogi wojewódzkiej Oświęcim – Chrzanów
 • kompleksowa wymiana oznakowania pionowego drogi krajowej nr 28 Skomielna – Osielec
 • Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Kraków

2010

 • Bieżące utrzymanie oznakowania miasta Krakowa dla ZIKIT
 • Oznakowanie parkingów MPL Kraków Balice
 • Bieżące utrzymanie dróg powiatu wielickiego i krakowskiego
 • Dostawa i montaż oznakowania nowobudowanego obejścia Proszowic
 • Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego miasta i gminy Niepołomice
 • Wymiana tabliczek z nazwami ulic dla miasta Krakowa
 • Oznakowanie modernizowanej trasy Góral-SKI w Zakopanym