2011

 • Bieżące utrzymanie oznakowania miasta Krakowa dla ZIKIT
 • Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego miasta i gminy Niepołomice
 • Wymiana tabliczek z nazwami ulic dla miasta Krakowa
 • Wymiana oznakowania pionowego modernizowanych dróg powiatu limanowskiego (odcinek 60km)
 • Wymiana oznakowania pionowego na drodze Szaflary – Ludźmierz
 • Dostawa i montaż oznakowania modernizowanej drogi wojewódzkiej Kraków – Proszowice (do granicy województwa)

2012

 • Bieżące utrzymanie oznakowania miasta Krakowa dla ZIKIT
 • Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego miasta i gminy Niepołomice
 • Dostawa i montaż oznakowania tras rowerowych woj. lubelskiego „Zielony Pierścień” (na długości 520km)

2013

 • Oznakowanie dróg krajowych nr 7 i 28 oraz dróg powiatu nowotarskiego
 • Wykonanie i instalacja stojaków rowerowych na terenie miasta Krakowa
 • Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych powiatu krakowskiego i wielickiego
 • Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych w gminie Zielonki, Zabierzów oraz Niepołomice
 • Dostawy i montaże rogatek leśnych do Nadleśnictw: Jabłonna, Baligród, Szczecinek
 • Oznakowanie MPL Balice

2014

 • Dostawa i montaż barier energochłonnych dla: PZD Chrzanów, ZDP Wieliczka, ZDP Miechów, UMiG Skawina
 • Wykonanie i instalacja stojaków rowerowych typu „odwrócone U” na terenie m-ta Krakowa
 • Dostawa i montaż turystycznych znaków drogowych dla samochodowego szlaku turystycznego „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”
 • Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gmin: Wieliczka, Myślenice, Skawina, Zielonki, Powiat Kraków, Zabierzów, Niepołomice, Kęty
 • Dostawa wraz z montażem słupków stalowo-żeliwnych w kostce brukowej na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej w Czyżynach
 • Dostawa i montaż oznakowania pionowego na drodze wojewódzkiej nr 814
 • Wykonanie, dostawa i montaż rogatek leśnych w woj. pomorskim
 • Oznakowanie „Liswarciańskiego Szlaku Rowerowego
 • Wykonanie, dostawa i montaż tablic z nazwami ulic w miejscowości Grobla, gmina Drwinia
 • Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Krzywda

2015

 • Gmina Wieliczka – zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych i kierunkowych w 7 miejscowościach w gminie Wieliczka
 • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na MPL Kraków – Balice
 • Wykonanie docelowej organizacji ruchu na Al. Przyjaźni w Krakowie
 • Wykonanie docelowej organizacji ruchu – utworzenie Wielkiej Strefy Aktywności Gospodarczej Gmina Wieliczka obręb: Kokotów, Brzegi
 • Dostawa i montaż tabliczek z nazwami ulic w gminie Sułoszowa
 • Dostawa wraz z montażem słupków stalowo-żeliwnych w kostce brukowej na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego i ul. Bydgoskiej w Krakowie
 • Wykonanie i montaż oznakowania pionowego ul. Basztowa, ul. Dunajewskiego w Krakowie
 • Kompleksowe zabezpieczenie organizacji ruchu podczas prowadzonych robót inwestycyjnych oraz usuwania skutków awarii sieci cieplnych – na terenie Miasta Krakowa
 • Dostawa i montaż barier łukowych na terenie Katowic
 • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu skrzyżowań linii kolejowej Podłęże – Bochnia z drogami kołowymi
 • Wykonanie rogatek typu leśnego wraz z dostawą na poligony jednostek wojskowych

2016

 • Dostawa i montaż oznakowania pionowego związanego z organizacją ruchu podczas Światowych Dni Młodzieży
 • Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe, Bydgoszcz – dostawa, montaż i demontaż wraz z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego tymczasowej organizacji ruchu drogowego
 • ZDW Lublin, RDW Puławy – dostawa i montaż elementów oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drodze wojewódzkiej nr 830
 • TORPOL S.A., Poznań – wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego oraz barier typu „olsztyńskiego” na odcinku Podłęże- Bochnia w km 16-39
 • Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych i gminnych