2017

 • ZDW Lublin, RDW Hrubieszów – dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń BRD wraz z instalacją na drogach wojewódzkich w zarządzie RDW Hrubieszów
 • Dostawa oznakowania pionowego na potrzeby ZDW Kraków
 • Wykonanie aktywnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i na skrzyżowaniu w powiecie krakowskim
 • Wykonanie i montaż barier zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy na terenie województwa małopolskiego
 • Wykonanie oznakowania poziomego i dostawa oznakowania pionowego parkingów CH SERENADA w Krakowie
 • Wykonanie oznakowania poziomego parkingów LIDL i Biedronka
 • Dostawa i montaż znaków drogowych turystycznych na potrzeby Małopolskiej Organizacji Turystycznej
 • Dostawa i montaż znaków drogowych na terenie hali widowiskowo-sportowej TAURON ARENA w Krakowie
 • Wykonanie oznakowania szlaku rowerowego Wokół Tatr

2018

 • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego stacji ORLEN
 • Powiat Myślenicki – Wykonanie oznakowania na drogach powiatowych zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami ruchu
 • Oznakowanie pionowe – dostawa dla potrzeb ZDW Kraków
 • „Wykonanie i montaż barier zabezpieczających ruch pieszych i rowerów typ U-12a” na terenie województwa małopolskiego
 • Wykonanie oznakowania poziomego parkingów LIDL
 • Dostawa i montaż znaków drogowych turystycznych dla potrzeb Małopolskiej Organizacji Turystycznej – w ramach projektu: Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej MSIT w latach 2018-2020
 • Dostawa i montaż znaków drogowych na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej TAURON Arena Kraków

2019

 • Dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb ZDW Kraków
 • Wykonanie oznakowania poziomego parkingów LIDL
 • Dostawa i montaż znaków drogowych turystycznych dla potrzeb Małopolskiej Organizacji Turystycznej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Naprawa, czyszczenie i odtworzenie oznakowania drogowego Szlaku Frontu Wschodniego w Małopolsce oraz Południowo-Zachodniego Szlaku Cysterskiego w Małopolsce – znaki typu E-22

2020

 • Oznakowanie pionowe – dostawa dla potrzeb ZDW Kraków
 • Dostawa i montaż oznakowania pionowego dla potrzeb ZDW Lublin (RDW Puławy, RDW Zamość, RDW Bychawa) oraz MZDW Grodzisk Mazowiecki
 • Dostawa i montaż znaków drogowych turystycznych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz PTTK i COTG
 • Dostawa i montaż barier dla potrzeb Ojcowskiego Parku Narodowego i Wód Polskich Porąbka

2021

 • Wykonanie i dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb ZDW Kraków
 • Dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy Bochnia
 • Dostawa i montaż znaków drogowych turystycznych dla potrzeb Małopolskiej Organizacji Turystycznej
 • Dostawa i montaż oznakowania pionowego na terenie powiatu krakowskiego oraz dla MZDW Grodzisk Mazowiecki
 • Wykonanie tablic z nazwami ulic dla miejscowości: Bochnia, Czarnków, Celiny, Baranówka, Krzysztoforzyce, Skała
 • Wykonanie oznakowania dróg leśnych dla Lasów Państwowych
 • Zaprojektowanie i wykonanie tabliczek – drogowskazów szlaków dla PTTK
 • Wykonanie oznakowania szlaku kajakowego Doliny Karpia