• Home
  • Realizacje w 2005 roku

Realizacje w 2005 roku

 wykaz zrealizowanych prac drogowych w 2005 roku

  • Kompleksowa wymiana oznakowania pionowego dróg Krynica – Piwniczna, Stary Sącz – Nowy Targ
  • Projekt, oznakowanie poziome grubo- i cienkowarstwowe oraz oznakowanie pionowe zakładu Kimberly – Clark
  • Montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu przy głównym ciągu komunikacyjnym miasta Staszowa - Fundusz Ministerstwa Transportu na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa
  • Oznakowanie pionowe dla modernizowanych ciągów w Krakowie – Ronda Kocmyrzowskiego, ul. Brożka, ul. Na Zjeździe