• Home
  • Realizacje w 2006 roku

Realizacje w 2006 roku

wykaz zrealizowanych prac drogowych w 2006 roku 

  • Oznakowania dróg krajowych nr 7, 79, 94, rejon Kraków
  • Dostawa i montaż barier zabezpieczających U-12 na budowie drogi Kraków – Zakopane (tzw. „zakopianki”) na odcinku Myślenice – Pcim,
  • Projekt i dostawa oznakowania turystycznego województwa pomorskiego,
  • Projekt oznakowania turystycznego województwa śląskiego,
  • Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w miejscowościach Krzeszowice, Zabierzów, Skawina, Trzebinia oraz powiatów: krakowskiego, miechowskiego i wielickiego