• Home
  • Realizacje w 2007 roku

Realizacje w 2007 roku

wykaz zrealizowanych prac z 2007 roku 

  • Oznakowanie pionowe i poziome drogi krajowej nr 7 na odcinku Kraków – Michałowice,
  • Wykonanie i dostawa oznakowania pionowego dla powiatu skierniewickiego, kłodzkiego i Kutna,
  • Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w miejscowościach Krzeszowice, Zabierzów, Skawina, Chrzanów oraz powiatów: krakowskiego, miechowskiego i wielickiego
  • Oznakowanie pionowe modernizowanych ciągów w Krakowie - ul. Konopnickiej, Rondo POLSAD, ul. Powstańców, Bora - Komorowskiego
  • Dostawa znaków do kompleksowej wymiany oznakowania pionowego Al. Trzech Wieszczów i ciągu Kocmyrzowska - Al. Pokoju