• Home
  • Realizacje w 2008 roku

Realizacje w 2008 roku

wykaz zrealizowanych prac drogowych w 2008 roku 

  • Dostawa i montaż tablic z nazwami ulic miasta - Kraków
  • Oznakowanie pionowe modernizowanego odcinka drogi krajowej 94 Olkusz - granica woj. małopolskiego
  • Dostawa oznakowania pionowego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  • Wykonanie i dostawa pionowych znaków drogowych na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe na terenie miasta Krakowa
  • Wykonanie i dostawa oznakowania na Szlak Architektury Drewnianej