• Home
  • Realizacje w 2009 roku

Realizacje w 2009 roku

wykaz zrealizowanych prac drogowych związanych z montażem znaków w 2009 roku Inbud Kraków 

  • Dostawa i montaż tablic z nazwami ulic m-ta Krakowa (kontynuacja z 2008 roku)
  • Kompleksowa wymiana oznakowania pionowego drogi wojewódzkiej Oświęcim - Chrzanów
  • kompleksowa wymiana oznakowania pionowego drogi krajowej nr 28 Skomielna - Osielec
  • Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Kraków