• Home
  • Realizacje w 2010 roku

Realizacje w 2010 roku

wykaz zrealizowanych prac drogowych związanych z montażem znaków w 2010 roku 

  • Oznakowanie parkingów MPL Kraków Balice
  • Bieżące utrzymanie oznakowania miasta Krakowa dla ZIKIT
  • Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego miasta i gminy Niepołomice
  • Bieżące utrzymanie dróg powiatu wielickiego i krakowskiego
  • Dostawa i montaż oznakowania nowobudowanego obejścia Proszowic
  • Wymiana tabliczek z nazwami ulic dla miasta Krakowa
  • Oznakowanie modernizowanej trasy Góral-SKI w Zakopanym