• Home
  • Realizacje w 2011 roku

Realizacje w 2011 roku

wykaz zrealizowanych prac drogowych związanych z montażem znaków w 2010 roku 

  • Bieżące utrzymanie oznakowania miasta Krakowa dla ZIKIT
  • Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego miasta i gminy Niepołomice
  • Wymiana tabliczek z nazwami ulic dla miasta Krakowa
  • Wymiana oznakowania pionowego modernizowanych dróg powiatu limanowskiego (odcinek 60km)
  • Wymiana oznakowania pionowego na drodze Szaflary – Ludźmierz
  • Dostawa i montaż oznakowania modernizowanej drogi wojewódzkiej Kraków – Proszowice (do granicy województwa)