• Home
 • Realizacje w 2015 roku

Realizacje w 2015 roku

 • Gmina Wieliczka - zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych i kierunkowych w 7 miejscowościach w gminie Wieliczka

 • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na MPL Kraków – Balice

 • Wykonanie docelowej organizacji ruchu na Al. Przyjaźni w Krakowie

 • Wykonanie docelowej organizacji ruchu – utworzenie Wielkiej Strefy Aktywności Gospodarczej Gmina Wieliczka obręb: Kokotów, Brzegi

 • Dostawa i montaż tabliczek z nazwami ulic w gminie Sułoszowa

 • Dostawa wraz z montażem słupków stalowo-żeliwnych w kostce brukowej na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego i ul. Bydgoskiej w Krakowie

 • Wykonanie i montaż oznakowania pionowego ul. Basztowa, ul. Dunajewskiego w Krakowie

 • Kompleksowe zabezpieczenie organizacji ruchu podczas prowadzonych robót inwestycyjnych oraz usuwania skutków awarii sieci cieplnych – na terenie Miasta Krakowa

 • Dostawa i montaż barier łukowych na terenie Katowic

 • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu skrzyżowań linii kolejowej Podłęże – Bochnia z drogami kołowymi

 • Wykonanie rogatek typu leśnego wraz z dostawą na poligony jednostek wojskowych

 oznakowanie poziome
 
szlabany leśne producent kraków