Realizacje 2003-2010

2003 Wykonanie projektu i oznakowanie Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce Oznakowanie pionowe i poziome Międzynarodowego Drogowego Przejścia Granicznego w Kuźnicy 2004 System Identyfikacji Atrakcji Turystycznych IDENTUR – Kontrakt Wojewódzki Oznakowanie drogi krajowej nr 7 (odcinek Skomielna) i nr 49 Nowy Targ – Jurgów Oznakowania ul. Galicyjskiej i Galerii Kazimierz w Czytaj dalej…

Realizacje 2011-2016

2011 Bieżące utrzymanie oznakowania miasta Krakowa dla ZIKIT Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego miasta i gminy Niepołomice Wymiana tabliczek z nazwami ulic dla miasta Krakowa Wymiana oznakowania pionowego modernizowanych dróg powiatu limanowskiego (odcinek 60km) Wymiana oznakowania pionowego na drodze Szaflary – Ludźmierz Dostawa i montaż oznakowania modernizowanej drogi wojewódzkiej Kraków – Czytaj dalej…

Realizacje

2021 Wykonanie i dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb ZDW Kraków Dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy Bochnia Dostawa i montaż znaków drogowych turystycznych dla potrzeb Małopolskiej Organizacji Turystycznej Dostawa i montaż oznakowania pionowego na terenie powiatu krakowskiego oraz dla MZDW Grodzisk Mazowiecki Wykonanie tablic Czytaj dalej…