Realizacje 2011-2016

2011 Bieżące utrzymanie oznakowania miasta Krakowa dla ZIKIT Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego miasta i gminy Niepołomice Wymiana tabliczek z nazwami ulic dla miasta Krakowa Wymiana oznakowania pionowego modernizowanych dróg powiatu limanowskiego (odcinek 60km) Wymiana oznakowania pionowego na drodze Szaflary – Ludźmierz Dostawa i montaż oznakowania modernizowanej drogi wojewódzkiej Kraków – Czytaj dalej…

Realizacje 2017-2021

2017 ZDW Lublin, RDW Hrubieszów – dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń BRD wraz z instalacją na drogach wojewódzkich w zarządzie RDW Hrubieszów Dostawa oznakowania pionowego na potrzeby ZDW Kraków Wykonanie aktywnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i na skrzyżowaniu w powiecie krakowskim Wykonanie i montaż barier zabezpieczających ruch pieszy Czytaj dalej…