2021

  • Wykonanie i dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb ZDW Kraków
  • Dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy Bochnia
  • Dostawa i montaż znaków drogowych turystycznych dla potrzeb Małopolskiej Organizacji Turystycznej
  • Dostawa i montaż oznakowania pionowego na terenie powiatu krakowskiego oraz dla MZDW Grodzisk Mazowiecki
  • Wykonanie tablic z nazwami ulic dla miejscowości: Bochnia, Czarnków, Celiny, Baranówka, Krzysztoforzyce, Skała
  • Wykonanie oznakowania dróg leśnych dla Lasów Państwowych
  • Zaprojektowanie i wykonanie tabliczek – drogowskazów szlaków dla PTTK
  • Wykonanie oznakowania szlaku kajakowego Doliny Karpia