Oferujemy montaż znaków drogowych, tablic oraz innego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zakupionego w naszej firmie.

Montujemy oznakowanie:

  • na stałe, dla docelowej organizacji ruchu
  • tymczasowe – na czas robót

Montaż znaków wykonywany jest przez wykwalifikowaną ekipę z uprawnieniami do kierowania ruchem, na podstawie projektu organizacji ruchu (można u nas zamówić również wykonanie projektu organizacji ruchu).

Montaż oznakowania drogowego możliwy jest na słupkach lub innych rodzajach konstrukcji wsporczych (również na istniejących). Wykonujemy projekty i konstrukcje wsporcze do tablic:

  • o przekroju pełnym, zamkniętym
  • typu kratownicowego

Wykonujemy również konstrukcje bramowe wraz z fundamentami i montujemy na nich tablice drogowe i znaki.


Oferowane przez nas znaki drogowe, tablice, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (słupki parkingowe, barierki, lustra drogowe, progi zwalniające, słupki blokujące i inne) można zamówić razem z montażem.Szukasz czegoś innego?